Hva er forskjellen på dynamisk og statisk laststyring?


Publisert

I BilLader skiller vi på begrepene dynamisk og statisk laststyring. Forskjellen ligger i hvordan vi fordeler den totale tilgjengelige effekten i det elektriske anlegget mellom elbil-lading og andre strømforbrukere:

Dynamisk laststyring er den beste måten å regulere på dersom det er behov for å «skvise» ut all tilgjengelig effekt i el-anlegget, eller hvis det er usikkert hvor mye effekt man kan benytte til elbil-lading. Men dynamisk laststyring oppnås det større fleksibilitet ved å benytte en varierende øvre grense (lasttak) som gir høyere utnyttelsesgrad av hele el-anlegget i bygget.

Statisk laststyring kan være en mer kosteffektiv løsning dersom det er satt av en fast effekt beregnet på elbil-lading, og det ikke er fare for at andre uforutsette laster kan påvirke den tilgjengelige effekten.