Hva menes med lastdeling eller laststyring?


Publisert

I større anlegg hvor mange biler lader samtidig, kan det være behov for laststyring eller deling av tilgjengelig effekt. Dette gjelder for eksempel i fellesgarasjer for borettslag eller bedrifter. Behovet for laststyring oppstår når mange biler trekker strøm samtidig slik at det er fare for at hovedsikringen kan løse ut. Hverken bilene eller enkeltladere kan vite hvor stor hovedsikringen som forsyner anlegget er, derfor er det nødvendig med et system som kan overvåke dette.

Det er mulig å utvide til større hovedsikring, men dette er ofte veldig kostbart og omfattende og det vil i de fleste tilfeller være mye billigere å installere laststyring fra BilLader.