Hvordan kan det legges til rette for lading i fellesgarasjer og borettslag?


Publisert

I nye bygg i dag settes det av ekstra kapasitet for elbillading. Men for bare få år siden var det få som tenkte på å sette av kapasitet i fellesanlegget til dette. Derfor er det mange plasser hvor det kan være begrenset effekt tilgjengelig. Dette kan løses ved å installere ladere som kommuniserer med hverandre og som fordeler den tilgjengelige effekten likt mellom de bilene som lader.

BilLader leverer og skreddersyr ladesystemer tilpasset alle anlegg og ønskede infrastrukturer. Våre anlegg rapporterer også strømforbruk fra alle laderne slik at strømregningen kan fordeles rettferdig.