Hvorfor må jeg ha jordfeilbryter?


Publisert

Dette kreves i forskriftene for elektriske anlegg. Jordfeilbryteren er utviklet for å sikre mennesker og dyr mot farlige spenninger. Biler er laget av metall og har mange elektriske komponenter som kan feile og føre farlige spenninger ut i karosseriet som vi kan komme i kontakt med. Jordfeilbryteren vil kutte strømmen umiddelbart dersom det blir en feil på en ladende bil.

Alle laderne fra BilLader er utstyrt med jordfeilbeskyttelse enten i form av jordfeilbryter type B eller DC lekkstrømsdetektor i hennhold til gjeldende krav.