Kan jeg ikke bare bruke kabelen som følger med bilen?


Publisert

  • Mode 2 kabelen som ofte følger med bilen er kun ment som en reserveløsning
  • Hyppig bruk på samme uttak kan føre til økt slitasje, dårlig kontakt og tilløp til smelteskader og brann.
  • Mode 2 kabelen kan kobles til en hvilken som helst stikkkontakt, den tar ikke hensyn til andre forbrukere på kursen som kan føre til at sikringen løses ut og ladingen uteblir.
  • Mode 2 kabler kan kun lade med 10 ampere som krever mange timer med lading på moderne biler.