Høy strømregning på grunn av effekttariff?

Høy strømregning på grunn av effekttariff?


Publisert

Er det installert et kraftig ladeanlegg som har gitt unødvendig høy strømregning på grunn av de nye effekttariffene? 

BilLader leverer løsninger som kan begrense effekttoppene i ladeanlegget. Ta kontakt for utfyllende informasjon.